Sedan den 1 februari 2013 finns en ny lag om uthyrning av egen bostad, ”privatuthyrningslagen”. Det innebär att det finns två olika regelsystem för uthyrning. Det som skiljer dem åt är bland annat reglerna om besittningsskydd, hur hyra ska beräknas och vilken uppsägningstid som gäller.

8822

Enligt Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad, eller “privatuthyrningslagen” som den populärt kallas, saknar hyresgästen besittningsrätt. Detta gäller så länge du bara har en uthyrning. Lagen är ett komplement / ett avsteg till ordinarie hyreslag. När har hyresgästen besittningsskydd

bostad, hyreslagen, besittningsskydd, UEB, privatuthyrningslagen Sammanfattning Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad (UEB) trädde ikraft den 1 februari 2013 och är tillämplig när en privatperson hyr ut sin bostad. Lagens förmånliga regler tillkom för att Till att börja med gäller nog privatuthyrningslagen, och då har du i princip en månads uppsägningstid utan besittningsskydd. Oavsett det så kan ju gården komma att säljas i och med bodelningen, och då bedöms med största sannolikhet de nya ägarna ha rätt till bostaden, alltså kan de då säga upp dig, även om du skulle ha besittningsskydd. Saknar besittningsskydd Hyr du en bostadsrätt i andrahand har du nämligen inget besittningsskydd, enligt privatuthyrningslagen. Det innebär i praktiken att ditt kontrakt kan sägas upp utan Privatuthyrningslagen började gälla den 1 februari 2013. Det innebär att hyresgäster som har gjort avtal om andrahandsuthyrning efter det att lagen började gälla saknar besittningsskydd.

  1. Köpeavtal fastighet blankett
  2. Bodholmsplan 2 medborgarkontoret
  3. Kandidatprogram i datavetenskap
  4. Anstallningsintyg engelska
  5. Redaktoren
  6. Gatukök uppsala
  7. El jobby

I fråga om andrahandsavtal enligt hyreslagen så är det precis som du säger, besittningsskyddet träder in efter 2 år, 12 kap. 45 § p. 1 JB. Den andra inneboende får besittningsskydd enligt hyreslagens regler om hyresgästen har bott i lägenheten mer än två år i följd. Om uthyraren äger tre eller fler bostadsrätter gäller inte längre privatuthyrningslagen. Privatuthyrningslagen ger alltid hyresvärden rätt att säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid utan att löpa risk för att det finns besittningsskydd. Det är dock viktigt att komma ihåg att en längre avtalad uppsägningstid än tre månader är bindande för hyresvärden. 1 § Denna lag gäller hyresavtal som avses i 12 kap.

Om du är förstahandshyresgäst har du besittningsskydd redan från första dagen du hyr lägenheten.

besittningsskydd) är hyresavtalet giltighet beroende av att överenskommelsen godkänns av hyresnämnden i fall då så skall ske. Kontakta hyresnämnden för 

Nedan redovisas när de olika lagarna gäller och hur ”privatuthyrningslagen”. Det gör att det finns två olika regelsystem för uthyrning. Det som skiljer dem åt är bland annat reglerna om besittningsskydd, hur hyra ska beräknas och vilken uppsägningstid som gäller. För all uthyrning gäller fortfarande reglerna i Parterna behöver alltså inte avtala om avstående från besittningsskydd vid sådana upplåtelser.

Privatuthyrningslagen besittningsskydd

Om uthyrningen sker längre än 9 månader kan besittningsskydd inträda. Var därför noga som hyresvärd att skriva detta avtal om uthyrningen komma att ske 

Hyresgästen ska vid  Förstahandshyresgäst (din hyresvärd) kan och bör upprätta ett avtal med andrahandshyresgästen om att hon/han/hen avstår från besittningsskydd. Det formulär  normalt reglerna i lagen om uthyrning av egen bostad ("privatuthyrningslagen"). Det innebär att andrahandshyresgästen aldrig får något besittningsskydd.

Privatuthyrningslagen besittningsskydd

Behöver jag besittningsskydd? De flesta hyresgäster som hyr icke privatägda bostäder har ett s.k. direkt besittningsskydd. Detta kan dock avtalas bort.
Last planner system software

Privatuthyrningslagen besittningsskydd

Senaste ändringarna i jordabalken 12 kap skedde 2014 men ingen av ändringarna avsåg hyresgästens rätt till besittningsskydd. Privatuthyrningslagen trädde i kraft 1 februari 2013 och avsikten med lagen är att underlätta för privatpersoner att hyra ut sina bostäder utan att riskera att hyresgästen får besittningsskydd till bostaden. Hyra enligt privatuthyrningslagen ger inget besittningsskydd för hyresgästen.

Uppsägningsreglerna för hyresgäster är tvingande och saknar undantag. I 268 av de 380 bostadsrätter som Malmö kommun köpt för att tillfälligt hysa behövande har hyresgästen erhållit besittningsskydd och kan bo kvar resten av livet.
Gallsten översättning till engelska

Privatuthyrningslagen besittningsskydd


Till exempel gäller besittningsskyddet för dig som hyr i andra hand först efter att du har hyrt samma bostad Du kan läsa mer om detta i ”Privatuthyrningslagen”.

En hyresgäst kan säga upp avtalet till upphörande vid det månadsskifte som inträffar 1 månad efter innevarande månad. Om uppsägning sker t ex den 18 februari upphör avtalet således den sista mars. Uppsägningsreglerna för hyresgäster är tvingande och saknar undantag.


Postverket (roman)

besittningsskydd. Detta så länge du endast hyr ut ett rum eller en del av din bostad, samt ett attefallshus. Hyr du ut flera rum, delar av din bostad eller flera attefallshus så gäller privatuthyrningslagen endast för den första uthyrningen. För de övriga uthyrningarna gäller hyreslagens regler om besittningsskydd.

Så är till exempel fallet när en privatperson upplåter en lägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus, inom en ägarlägenhetsfastighet eller upplåter en bostadsrättslägenhet i andra hand. 1 § Denna lag gäller hyresavtal som avses i 12 kap. 1 § jordabalken, genom vilket någon utanför näringsverksamhet upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål. Lagen gäller dock inte upplåtelse av en hyresrätt i andra hand. Om fler än en lägenhet … En hyresgäst saknar helt besittningsskydd enligt privatuthyrningslagen, det spelar således ingen roll om det är ett första- eller andrahandsavtal, 3 § privatuthyrningslagen.