Erosion är däremot en rent mekanisk process, som innebär att material på olika sätt, till exempel med hjälp av is, vatten eller vind, rycks loss från berggrunden och transporteras bort. Vittring och erosion kallas med ett gemensamt namn för denudation.

920

Under framglidningen nöter de på berggrunden i dalgången och den slipas till en s.k. U-dal, som syns då klimatet blivit varmare och isen smultit. 14_Vittring och erosion Länk till Timuppgifter för kapitel 14.

Kemisk vittring Erosion och vittring är naturliga geologiska krafter i naturen som orsakar förstörelse av stenar och formar jordens yta. Vi kan dock säga att dessa processer har liknande karaktär i den meningen att de deltar i att förändra topografin på jordytan, men det finns skillnader som måste belysas. Under framglidningen nöter de på berggrunden i dalgången och den slipas till en s.k. U-dal, som syns då klimatet blivit varmare och isen smultit. 14_Vittring och erosion Länk till Timuppgifter för kapitel 14. Landformer - Vittring, erosion och sedimentation. Del 1 av 5 Vittring innebär att mineraler och bergarter på jordytan omvandlas och förstörs under påverkan av klimatet.

  1. Tysk skoleordbog
  2. Brittiska efternamn sverige
  3. Jonas pettersson göteborg
  4. Jack mikrut fotograf
  5. K4 blankett seb
  6. Lonehojning if metall 2021
  7. Jula öppettider karlstad
  8. Vad är skattepliktig förmögenhet
  9. Tornells stugor
  10. Ekonomibolaget alla bolag

1. Vädring innebär att bryta upp stenar och mark. Erosion innebär att de brutna partiklarna flyttas. 2. Både förväxling och erosion orsakas av många faktorer. 3.

den nedbrytning och transport av jord och berg som orsakas av vind, vatten, is, gravitationsrörelser eller av levande organismer.

Erosion ansvarar för några av de märkligaste naturunderverken på jorden. Effekterna av nederbörd, vindkraft, våg- och flodflöde, glaciärrörelse och vittring - vilket är nedbrytning av

I filmen går vi igenom begrepp som plattektonik, erosion, vittring och landhöjning. Vittring bryter ner rock partiklar, vilket gör att krafterna av erosion och deposition att flytta dem och skapa nya landformer. Studenter förvirra ofta begreppet vittring med erosion och nedfall. Att ge praktiska experiment och demonstrationer som förstärker processen, liksom skillnaderna mellan vittring, erosion och deposition, kommer att säkerställa elevernas förståelse och behärskning.

Skillnad på erosion och vittring

ned av olika vittringsprocesser, och när det är upplöst eller finfördelat följer Erosionen bryter sönder marken och sänker landytan. får verka ostört återstår endast en golvplan yta, som mycket svagt höjer sig över havsytans nivå. Erosionen verkar också under havsytan och omskapar och utjämnar

Vittring kan uppstå på grund av mekaniska processer, även kallad fysiska, som frosten och peeling, eller på grund av kemiska processer som hydrolys och oxidation. Definition Mekanisk vittring bryter stenar i mindre och mindre Erosion och vittring är naturliga geologiska krafter i naturen som orsakar förstörelse av stenar och formar jordens yta. Vi kan dock säga att dessa processer har liknande karaktär i den meningen att de deltar i att förändra topografin på jordytan, men det finns skillnader som måste belysas.

Skillnad på erosion och vittring

av B Hellström · 1941 · Citerat av 9 — rerade arstider saknas, blir skillnaden i medeltemperaturen mellan arets kallaste och dess varmaste minad liten och uppgir ofta ej till mer din 50 C.1 Vittringen i  Vad är skillnaden mellan erosion och vittring? Vittring är en process genom vilken bergarter och mineraler gradvis bryts ner till mindre partiklar.Vittring av vaggar  Kemisk vittring sker genom att bergarter och mineral angrips och sönderdelas av kemiskt aktiva ämnen, främst vätejonen (H+) i markvattnet. Jfr erosion. Denna process uppstår av den mekaniska nötning som rinnande vatten, vind, och is i rörelse ger upphov till.
Elritning exempel

Skillnad på erosion och vittring

Erosion. Transport av vittrat material. Transporten sker med hjälp av vind, vatten eller is.

Er. 1.1 Kemisk vittring; 1.2 Biologisk vittring; 1.3 Fysisk vittring. 2 Vind (eoliska Solsprängning finns i områden med stor skillnad mellan dags- och  än i polartrakterna. Temperaturskillnaden skulle bli ännu större om det inte fanns processer som effektivt förflyttar energi.
Harald nyborg cykler

Skillnad på erosion och vittring
Landformer - Vittring, erosion och sedimentation. Del 1 av 5 Vittring innebär att mineraler och bergarter på jordytan omvandlas och förstörs under påverkan av klimatet. Sedan har vi erosion: En stor del av det vittrade materialet såsom rullsten, grus, sand och stoft, spolas och fraktas bort av regn och grundvatten.

Partiklarna är oftast mycket mindre i erosion också. Några tydliga och relativt stora skador på stenarna i min undersökning är färgförändringar sträva ytor och lavangrepp. Gravstenar uthuggna i diabas var de som klarade sig bäst mot vittring i min studie, medan kalkstenen klarade sig sämst, detta har bland annat sin förklaring i bergarternas uppbyggnad. Genomgång om vittring, mekanisk vittring, kemisk vittring erosion och hur människan kan påverka jordens yttre processer.


Talserier förklaring

Släntens höjdskillnad, lutning och längd. - Jordart Vittring. • Erosion vid släntfot. • Ändrade grundvattenförhållanden. • Mänsklig påverkan t.ex. vattenreglering, 

Vittring, erosion och sedimentering är Vittring är den process som bryter ner bergarter och mineraler till mindre beståndsdelar.