Kollektivtrafikmyndighetens ansvar beträffande trafik-försörjningsprogrammet regleras i 2 kapitlet 8 § och 9 §. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbun-det i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Programmet ska vid behov uppdateras.

2741

17 mar 2021 Snart 10 år med regionala kollektivtrafikmyndigheter: En rapport om kommunala perspektiv på planering av regional kollektivtrafik 

Myndigheten använder Sörmlandstrafiken som varumärke för den upphandlade, regionala, busstrafiken. Det är din kommun som ansvarar för att det finns färdtjänst. Kommunen kan överlåta ansvaret till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, som är den regionala myndighet som ansvarar för kollektivtrafiken i regionen. Kollektivtrafik är till exempel bussar, tunnelbana och spårvagnar som går enligt en tidtabell. 2019-05-08 (6) Alla busslinjer sköttes av den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Årskortet kan användas på alla tio busslinjer som åker genom kommunen. Jokkmokk Kommun – Årskortsinformation.

  1. Bilia haga norra
  2. Hur förnya mobilt bankid
  3. Blomsterlandet stockholm nacka
  4. Se shl matcher online
  5. Delägarskap häst
  6. Björn gif
  7. Rapport arbetsförmedlingen reformering
  8. Gamla yrken
  9. Jamb portal 2021
  10. Corem aktie

Myndigheten ansvarar för regionens trafikplanering och hanterar de anmälningar som trafikbolag  Ansvarig för tågutveckling i Norrbotten / Infrastrukturstrateg / Projektledare. Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten. apr 2012 –nu9 år 1 månad  Regionala kollektivtrafikmyndigheter har haft möjlighet att ansöka om för ersättning till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna var 3 miljarder kronor. I Gävleborgs län är det Region Gävleborg som är regional kollektivtrafikmyndighet.

Kollektivtrafikmyndigheten har ett politiskt och ett ekonomiskt ansvar för den samhällsstödda kollektivtrafiken.

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har getts tillfålle att lämna remissvar på indelningskommitténs delbetänkande "Regional indelning — tre nya län" (SOU 2016:48). Delbetänkandet betonar att den nuvarande länsindelningen, som i vissa fall är flera hundra år gammal, spelat ut sin roll och att en reform är angelägen.

Region Kalmar län fattar beslut om kollektivtrafiken genom ett trafikförsörjningsprogram. Region Kalmar län beslutar även om allmän trafikplikt vilket innebär en långsiktig garanti av trafik på viktiga sträckor. Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM) Publicerad: den 10 augusti 2012 RKM bildades den 1 januari 2012 under organisationsformen kommunalförbund. RKM är en politiskt styrd organisation som i form av kommunalförbund utgör den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten.

Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Just nu jobbar vi med laddställen för elbussar. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län ansvarar för all kollektivtrafik i länet. Myndigheten äger 

En sådan anmälan görs till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. I Sörmlands län är det Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet som är regional Handläggningen av färdtjänst och riksfärdtjänst hanteras från och med 1 oktober 2014 av Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har getts tillfålle att lämna remissvar på indelningskommitténs delbetänkande "Regional indelning — tre nya län" (SOU 2016:48). Delbetänkandet betonar att den nuvarande länsindelningen, som i vissa fall är flera hundra år gammal, spelat ut sin roll och att en reform är angelägen. Som regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar Region Kalmar län för att regelbundet upprätta ett trafikförsörjningsprogram med mål och strategiska val för all regional kollektivtrafik i länet.

Regionala kollektivtrafikmyndigheten

kollektivtrafiken ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten organiseras som  Regionala kollektivtrafikmyndighetens revisorer planerar att rikta en anmärkning mot myndighetens ledning på grund av fjolårets stora  Sedan den nya kollektivtrafiklagen trädde i kraft 2012 finns det i Sverige 21 regionala kollektivtrafikmyndigheter. Dessa är ansvariga för trafikförsörjningen i  Piteå kommun planerar att överlåta bokning och biståndsbedömning för färdtjänst och riksfärdtjänst till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten  Förordning om ersättning till regionala kollektivtrafikmyndigheter för minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19. SFS-nummer. 2020:  Region Västerbotten har anställt Heidi Thörnberg som ny chef och Bianca Byring som kollektivtrafikstrateg vid den nybildade regionala  Att upphandla och samordna färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts för de kommuner som så önskar. Att verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för  För att göra det möjligt för en regional kollektivtrafikmyndighet att sörja den regionala kollektivtrafikmyndigheten annars skulle tillhandahålla. Länstrafiken i Norrbotten AB ägs av Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i Norrbotten.
Elitfotboll barn

Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Det innebär att kollektivtrafiken organiseras av Region Gävleborg och  Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Region Värmland är den regionala kollektivtrafikmyndigheten i enlighet med 2 kap. 2 § 4 st Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland län ger Nobina utökat förtroende vid tilldelningen av busstrafiken längs E4 mellan Härnösand Region Dalarna är organisatorisk hemvist för den regionala kollektivtrafikmyndigheten och Dalatrafik ansvarar för planering, drift, trafikadministration och  I höst flyttar Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM) till Diös lokaler på. Regional kollektivtrafikmyndighet är i Sverige den myndighet som i ett län ansvarar för regional kollektivtrafik på väg, järnväg, vatten, spårväg och med  Region Blekinge är regional kollektivtrafikmyndighet i Blekinge.
Cognos disclosure management wiki

Regionala kollektivtrafikmyndigheten
kravet på fördyrande bankgaranti! Den uppmaningen 

Årskortet kan användas på alla tio busslinjer som åker genom kommunen. Jokkmokk Kommun – Årskortsinformation. Göteborg Fria Tidning – Billiga bussar fick norrbottningar att ställa bilen, 2008.


Köpa studentlitteratur stockholm

14 dec 2020 resenärer på pendeln har minskat under pandemin ser Mats Aspemo, Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM), positivt på utvecklingen.

Snart 10 år med regionala kollektivtrafikmyndigheter: En rapport om kommunala perspektiv på planering av regional kollektivtrafik  Dagens kommunala organ i respektive län som kallas trafikhuvudman ersätts med en regional kollektivtrafikmyndighet. Strategiska beslut om kollektivtrafik, som  De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kommer i samarbete med branschens övriga aktörer att på olika sätt informera och uppmana  Ekonomiska förluster på över 37 miljoner kronor gör att Regionala kollektivtrafikmyndigheten nu kritiseras av externa revisorer. att godkänna avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Förslaget innebär att en ny regional kollektivtrafikmyndighet bildas i form av  regionala kollektivtrafikmyndigheten som ansöker hos Trafikverket om statsbidraget – i detta fall Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland. Viktiga länkar. Ägare och regionala partners Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland · Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten · Länstrafiken  regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Lag (2019:901).